Valvonta
Vastaavantyönjohtajan tehtävät 

Kauttammen saa myös vastavantyönjohtajan rakennushakkeeseesi.